Επιλέξτε από τις παρακάτω ομιλίες για παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση των ομιλιών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

16:00 – 16:15   Προσέλευση
16:15 – 17:15   State of the Art” Διαλέξεις

Μεγιστοποιώντας το όφελος του ασθενούς με ΜΜΚΠ εν έτει 2020.
Κωνσταντίνος Συρίγος
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, Διευθυντής, Γ’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Ανοσοθεραπεία και μελάνωμα: ευκαιρίες και προκλήσεις.
Έλενα Γκόγκα
Καθηγήτρια Παθολογίας & Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ανοσοθεραπεία στον ουρογεννητικό καρκίνο: επεκτείνοντας την καθιερωμένη γνώση.
Αριστοτέλης Μπάμιας
Καθηγητής Παθολογίας-Θεραπευτικής-Ογκολογίας, Β’ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

17:15 – 18:15  Meet the Expert” Workshop

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών από την καθημερινή κλινική πρακτική.
Συντονιστές:
Κωνσταντίνος Συρίγος (Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα)
Έλενα Γκόγκα (Μελάνωμα)
Αριστοτέλης Μπάμιας (Ουρογεννητικός καρκίνος)

18:15 – 18:30   Διάλειμμα – Καφές

18:30 – 20:00   Meet the Expert” Workshop

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών από την καθημερινή κλινική πρακτική.
Συντονιστές:
Κωνσταντίνος Συρίγος (Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα)
Έλενα Γκόγκα (Μελάνωμα)
Αριστοτέλης Μπάμιας (Ουρογεννητικός καρκίνος)

20:00 – 20:30   Σύνοψη – Συμπεράσματα

20:30 – 21:00   Ελαφρύ γεύμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

16:00 – 16:15   Προσέλευση
16:15 – 17:15   State of the Art” Διαλέξεις

Μεγιστοποιώντας το όφελος του ασθενούς με ΜΜΚΠ εν έτει 2020.
Κωνσταντίνος Συρίγος
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, Διευθυντής, Γ’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Ανοσοθεραπεία και μελάνωμα: ευκαιρίες και προκλήσεις.
Έλενα Γκόγκα
Καθηγήτρια Παθολογίας & Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ανοσοθεραπεία στον ουρογεννητικό καρκίνο: επεκτείνοντας την καθιερωμένη γνώση.
Αριστοτέλης Μπάμιας
Καθηγητής Παθολογίας-Θεραπευτικής-Ογκολογίας, Β’ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

17:15 – 18:15  Meet the Expert” Workshop

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών από την καθημερινή κλινική πρακτική.
Συντονιστές:
Κωνσταντίνος Συρίγος (Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα)
Έλενα Γκόγκα (Μελάνωμα)
Αριστοτέλης Μπάμιας (Ουρογεννητικός καρκίνος)

18:15 – 18:30   Διάλειμμα – Καφές

18:30 – 20:00   Meet the Expert” Workshop

Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών από την καθημερινή κλινική πρακτική.
Συντονιστές:
Κωνσταντίνος Συρίγος (Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα)
Έλενα Γκόγκα (Μελάνωμα)
Αριστοτέλης Μπάμιας (Ουρογεννητικός καρκίνος)

20:00 – 20:30   Σύνοψη – Συμπεράσματα

20:30 – 21:00   Ελαφρύ γεύμα

450-28022020-ONC
ENC-PD1-0003-GR